Мой ребенок — онлайн журнал для современных родителей Сайт для родителей и будущих мам. У вас есть вопросы о материнстве, воспитании ребенка или подготовке к родам? У нас есть ответы на все! Куча практических советов и отзывов от реальных мам. Что сделать обязательно, а чего лучше не делать – мы подскажем. Мой Ребенок — портал успешных мам в Украине!
[artlabel id="181413"]
Досуг

Официальные правила Акции «Либеро – значит СВОБОДА!»

Old date:
Current date: 2022.11.29
New date: 2018.04.25
0
Офіційні Правила Акції «Либеро – значит СВОБОДА!» (надалі – «Правила») 1. Організатор та Виконавець Акції. 1.1. Організатором та

Офіційні Правила Акції «Либеро – значит СВОБОДА!»

(надалі – «Правила»)

1. Організатор та Виконавець Акції.

1.1. Організатором та Виконавцем Акції «Либеро – значит СВОБОДА!» (надалі – «Акція», «Розіграш») є Дочірнє підприємство “Бурда-Україна” (код ЄДРПОУ: 24740397, місцезнаходження: 03124, м. Київ, вул. Радищева, 10/14, корпус «Ю», (надалі –  «Організатор», «Виконавець»).


2. Умови проведення Акції.

2.1. Акція проводиться на всій території України (окрім тимчасово окупованих територій України)  у глобальній мережі Інтернет на сторінці https://www.facebook.com/moirebenok (далі за текстом — «Сайт»).

2.2.  Акція проводиться з 17 годин 00 хвилин «25» квітня 2018 року до 23 годин 59 хвилин «2» травня 2018 року включно (надалі по тексту Правил – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). Розіграш проводиться 3 травня 2018 року.

2.3. Строки проведення Акції та Розіграшу можуть бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.4. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Нагород Акції не формується з внесків Учасників Акції.

3. Вимоги до учасників Акції.

3.1. В Акції можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, мають дітей віком мають дітей віком до 2,5 років, є користувачами Сайту та в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, які викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасники Акції», «Учасник»).

3.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. Працівники  Органiзатора та Виконавця і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.3. особи, що не є громадянами України;

3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.3. Організатор та Виконавець Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

3.4. Учасники Акції  під час участі в Акції зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

3.4.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

3.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. інформаційного характеру, про наступні заходи Виконавця, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Беручи участь в Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення Акції згідно з офіційними правилами (для підготовки статистичної інформації тощо). Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Акції зберігаються до їх відкликання за письмовим проханням Учасника. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

3.7. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

3.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

3.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції / отримання Нагороди Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Нагороди Акції.

3.10. Виконавець Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.11. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції. Виконавець Акції на свій власний розсуд може визнати недійсною будь – яку реєстрацію, а також забороняти подальшу участь в Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або проведення Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана з Акцією.

4. Фонд Нагород (призів) Акції.

4.1. Фонд Нагород Акції обмежений. Кількість нагород, визначених Організатором, становить 1 (один) приз для одного Переможця Акції, який включає 3 (три) упаковки підгузків Libero Touch відповідного розміру.

Визначення Переможця Акції, який отримає право на отримання Нагороди Акції, здійснюється через онлайн-сервіс визначення випадкових чисел https://www.random.org/, серед списку усіх Учасників Акції, які виконали усі умови Акції, згідно цих Правил. В розіграші Акції визначається 1 (один) Переможець Акції серед Учасників Акції у строк, визначений в п. 2.2. цих Правил. Переможцем Акції стає Учасник Акції зазначений першим у списку, згенерованому сервісом Random.org. серед усіх Учасників Акції та отримує право на отримання однієї одиниці Нагороди (призу) Акції із переліку визначених в цих Правилах.

Відповідальність  Органiзатора та Виконавця Акції не виходить за межі вартості та кількості Нагороди, передбаченої цими Правилами. Виконавець Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Нагород Акції, або включити в Фонд Нагород Акції додаткові Нагороди, не передбачені цими Правилами, або замінити заявлені Нагороди на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

4.2. Нагорода Акції може бути отримана Учасником Акції, що здобув право на отримання такої Нагороди (призу), тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

4.3. Нагороди Акції можуть відрізнятися від зображених на сайті.

4.4. Нагорода Акції не підлягає обміну, грошовий еквівалент Нагороди не видається.

4.5. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання належної йому Нагороди (призу). При цьому, Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання такої Нагороди (призу), та не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.

4.6. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Нагороди (призу) без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на іншу Нагороду (приз) у таких випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

4.6.1. У разі ненадання усієї необхідної інформації для отримання Нагороди (призу);

4.6.2. У разі неналежного виконання умов даних Правил, у тому числі порушення умов, визначених у пункті 2 та 3 цих Правил.

5. Умови участі в Акції.

5.1.  Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

5.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно:

5.2.1. Ознайомитись з правилами участі в Акції та погодитися з ними та погодитись із наданням згоди на обробку персональних даних Учасника;

5.2.2. На сторінці публікації https://www.facebook.com/moirebenok зробити репост публікації на своїй сторінці в Facebook та залишити опис того як активно проводять час и вільно живуть сучасні малюки та мами.

5.3. Виконавець/Органiзатор Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасника зареєструватися та інше, якщо це трапилось не з вини Виконавця/ Органiзатора. Органiзатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу Сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Акції не відбулась або відбулась із запізненням.

5.4. Одна особа має право додати коментар і зробити репост на своїй сторінці в Facebook лише один раз. В разі порушення цієї вимоги всі результати Учасника Акції анулюються і він виключається з переліку осіб, які допускаються до розіграшу Акції.

6. Визначення Переможця Акції.

6.1. Переможець Акції (надалі – «Переможець») – це Учасник Акції, який здобуде право на отримання Нагороди Акції.

6.2. Визначення Учасника Акції, який здобуде право на отримання Нагороди (призу) Акції:

6.2.1. Визначення Учасника Акції, який здобуде право на отримання Нагороди Акції буде проходити зі списку Учасників Акції, які виконали усі умови цих Правил.

6.2.2. Визначення Учасника Акції, який здобуде право на отримання Нагороди Акції буде проходити наступним чином: зі списку Учасників Акції, які виконали умови Правил, шляхом випадкового вибору за допомого сервісу random.org Виконавцем буде обраний 1 (один) Учасник Акції, який здобуде право на отримання Нагороди (призу). Розіграш вказаної Нагороди (призу) буде проведено 3 травня 2018.

6.3. Підсумки розіграшу будуть опубліковані Органiзатором на сайті  https://www.facebook.com/moirebenok в день проведення розіграшу,  а саме: 3 травня 2018 року.

6.4. Виконавець Розіграшу протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати проведення розіграшу зв’яжеться з Переможцем Акції щоб повідомити його про перемогу, підтвердити згоду та можливість отримати належну йому Нагороду (приз), погодить умови і терміни отримання Нагороди Акції за допомогою повідомлень в соціальній мережі Facebook в профілях зареєстрованих користувачів або за вказаним Учасником Акції в зворотньому повідомленні контактним номером телефону.

7. Умови отримання Нагороди Акції.

7.1. Умови отримання Нагороди: після визначення Переможця Акції в порядку вказаному у розділі 6 Правил, Виконавець повинен зв’язатися із Переможцем Акції відповідно до контактних даних та визначити порядок, дату та умови надання Нагороди. Учасник, за своїм бажанням, самостійно за свій рахунок може прибути до місця отримання Нагороди та отримати її самостійно.

Отримання Нагороди (призу) Акції у відділеннях служби кур’єрської/поштової доставки здійснюється Переможцем Акції у відповідності до правил відповідної служби кур’єрської/поштової доставки.

7.2. Умови отримання Нагороди:

7.2.1. Для отримання Нагороди, яка зазначена в п. 4.1. цих Правил, Учаснику, що здобув право на отримання Нагороди у порядку, передбаченому цими Правилами, протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання повідомлення про перемогу в Акції від Виконавця Акції необхідно надати Виконавцю Акції запитану ним інформацію та погодити розмір підгузків, що будуть надаватись в якості Нагороди Акції. Вказані відомості надаються шляхом направлення повідомлення у відповідь на отримане повідомлення від Виконавця в порядку, визначеному в пп. 6.4, 7.1 цих Правил.

7.2.2. Вручення Нагороди Акції здійснюється Виконавцем та відбувається шляхом доставки (поштової/кур’єрської) за адресою проживання Переможця Акції, що була зазначена Учасником у зворотньому повідомленні в соціальній мережі Facebook, або відділення поштової служби протягом 40 (сорока) робочих днів з дня узгодження адреси доставки. Спосіб відправки визначається Виконавцем самостійно.

7.3. У випадку, якщо Переможець Акції не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Нагороди, така Нагорода Акції вважатиметься не витребуваною Переможцем Акції, і такий Учасник Акції вже не буде вважатися Переможцем й не матиме права претендувати на Нагороду Акції або на одержання від Органiзатора та/або Виконавця Акції будь-якої компенсації. Організатор Акції розпоряджається такою не витребуваною Нагородою Акції на власний розсуд. У такому випадку Переможцем Акції стає Учасник Акції зазначений наступним у списку, згенерованому сервісом Random.org, за Переможцем, який не виконав хоча б передбачених Правилами умов для отримання Нагороди.

7.4. Передача права на отримання Нагороди Акції третій особі не допускається.

7.5. Правилами Акції не передбачено зберігання не витребуваної Нагороди Акції.

7.6. Грошова або будь-яка інша компенсація Нагороди Акції в жодному випадку не видається.

7.7. Переможець Акції має право відмовитися від отримання Нагороди Акції. У випадку відмови від отримання Нагороди Акції, Переможець Акції повинен не пізніше 5-ти календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції за результатами підведення підсумків/результатів розіграшу Акції (згідно п.6.3. цих Правил) надати Виконавцю Акції оригінал заяви в письмовій формі про відмову від отримання Нагороди Акції.

7.8. Учасник, котрий був визначений Переможцем Акції у встановленому цими Правилами порядку, але з причини несправності роботи мобільного телефону/роботи соціальної мережі або з інших причин, не залежних від Органiзатора / Виконавця Акції та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомлені про результати Акції та право на отримання Нагороди Акції протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати проведення розіграшу, автоматично позбуваються права отримати відповідну Нагороду Акції. В такому випадку, Організатор Акції розпоряджається такою невитребуваною Нагородою Акції на власний розсуд.

7.9. У випадку, якщо Нагороду повернено з причини «відмови від отримання», вона не може бути повторно затребуваною Переможцем, який відмовився від його отримання. Претензії щодо неотримання таких Нагород не приймаються.

7.10. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Нагороди Акції без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.10.1. якщо Переможця Акції визнано порушником цих Правил до моменту вручення йому Нагороди Акції;

7.10.2. якщо Переможець Акції у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належної йому Нагороди Акції у будь-який зручний спосіб, з незалежних від Організатора Акції причин;

7.10.3. якщо Переможець Акції не виконає вимог, передбачених у п.п.7.1. та 7.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;

7.10.4. якщо Переможець Акції належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.10.5. якщо Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Нагороди Акції;

7.10.6. у разі надання Переможцем Акції неправдивих даних;

7.10.7. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Акції;

8. Порядок інформування про умови Акції

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на сторінці в мережі Інтернет за адресою https://www.facebook.com/moirebenok.

8.2. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором рекламної Акції протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

9. Інші умови

9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Органiзатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження  Органiзатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.2.  Органiзатор / Виконавець не несуть відповідальності за:

 • достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо їх персональних даних.
 • за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення розіграшу /  Акції.
 • неотримання Учасниками Акції Нагород з вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Акції неправильної, неповної або не дійсної інформації (зокрема, адреси проживання).
 • невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.
 • невиконання / неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, які діють на території проведення Акції, хакерських атак та їх наслідків, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини;
 • не ознайомлення Учасником з даними Правилами Акції;
 • не ознайомлення Учасником з Фондом Нагород Акції та умовами їх отримання і формування;
 • не отримання/несвоєчасне отримання Організатором/Виконавцем Акції відомостей/документів, необхідних для вручення відповідної Нагороди (призу) Акції тощо у строки, встановлені для їх надання з вини організацій зв’язку, в тому числі Інтернет провайдерів, або з інших, не залежних від Організатора/Виконавця Акції причин;
 • не можливість скористатися відповідною Нагородою (призом) Акції.

9.3. Організатор Акції та Виконавець не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

9.4. Організатор Акції та Виконавець не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Нагород передбачених п. 6 цих Правил, у разі, коли Учасник Акції, що отримав право на таку Нагороду, не звернувся за Нагородою, а також у разі відсутності Учасника Акції чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання Нагороди впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Нагорода вручається лише у разі виконання Учасником Акції, що здобув право на отримання Нагороди, усіх вимог, передбачених цими Правилами.

9.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.7. Учасники Акції, що здобули право на отримання Акції, не можуть передавати своє право отримати Нагороду третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.8. Фактом участі у Акції Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано вище. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

9.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.10. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Виконавцем Акції (його уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Виконавцем збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”. Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою вільного поширення і використання Організатором Акції доки не мине потреба. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись даних Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Виконавцем згідно даних Правил.

9.11.    Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку (на розсуд Організатора/Виконавця Акції), використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

9.12. Якщо будь-яке положення цих Правил Акції буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил, рішення щодо Правил приймається Організатором/Виконавцем.

9.13.    Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.

9.14. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.


Р

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора статьи.

Использование фото: П.4 ст.21 ЗУ "Об авторских и смежных правах - "Воспроизведение с целью освещения текущих событий средствами фотографии или кинематографии, публичное сообщение или сообщение произведений, увиденных или услышанных во время таких событий, в объеме, оправданном информационной целью."

Телеграм каналСтатьи по теме:


Редактор

Понравилась статья? Оцените:
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Поделиться:
Комментарии
 • На сайте
 • Отзывы в Facebook

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Наши проекты