Мой ребенок — онлайн журнал для современных родителей Сайт для родителей и будущих мам. У вас есть вопросы о материнстве, воспитании ребенка или подготовке к родам? У нас есть ответы на все! Куча практических советов и отзывов от реальных мам. Что сделать обязательно, а чего лучше не делать – мы подскажем. Мой Ребенок — портал успешных мам в Украине!

Офіційні Правила Підписної Акції на новини від «14 листопада»

«Лиза. Мой Ребенок»

(надалі – «Правила»)

1. Організатор Акції.

1.1.Організатором Акції є Дочірнє підприємство “Бурда-Україна” (код ЄДРПОУ: 24740397, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 101, (надалі – «Організатор Акції»).

2. Умови проведення Акції.

2.1. Акція проводиться на всій території України (окрім окупованих територій та територій, на яких проводиться АТО) у глобальній мережі Інтернет на сайті https://www.moirebenok.ua (далі за текстом — «Сайт»).

2.2. Акція проводиться з 00 годин 01 хвилин «14» жовтня 2016 року до 23 годин 59 хвилин «04» грудня 2016 року включно (надалі по тексту Правил – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

2.3. Строки проведення Акції та її етапів можуть бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.4. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Подарунків Акції не формується з внесків Учасників Акції.

3. Вимоги до учасників Акції.

3.1. В Акції можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, є користувачами Сайтуhttps://www.moirebenok.ua та в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, які викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасники Акції», «Учасник»).

3.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. працівники Організатора Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.3. особи, що не є громадянами України;

3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.2.5. особи, що не є користувачами інтернет сайту https://www.moirebenok.ua (не зареєстровані/авторизовані на сайті і повністю не заповнили анкету, чи профіль користувача э закритим, на сторінці користувача розміщена не його фотографія).

3.2.6. в Акції одночасно не можуть брати участь родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

3.3. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

3.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

3.4.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

3.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором та з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

3.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на вільне використання Організатором та компаніями, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, наданої ним про себе інформації, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на вільне використання імені, прізвища, безоплатне використання інтерв’ю або інших даних та матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, інтрнет виданнях, інтернет сайтах, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.8. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

3.9. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

3.10. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Подарунку.

3.11. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.12. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

4. Умови участі в Акції.

4.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

4.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно:

4.2.1. ознайомитись з правилами участі в Акції та погодитися з ними;

4.2.2. підписатись на сайті https://www.moirebenok.ua на отримання новин від https://www.moirebenok.ua та вказати адресу своєї електронної пошти;

4.2.3. Заповнити реєстраційну форму на сайті https://www.moirebenok.ua вказавши: прізвище, ім’я, адресу електронної пошти, місце проживання, дату народження дитини, контактний номер телефону Учасника Акції.

4.8. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Учасника підписатись на новини від сайтуhttps://www.moirebenok.ua та інше, якщо це трапилось не з вини Організатора. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу Сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Акції не відбулась або відбулась із запізненням.

5. Фонд Подарунків Акції.

5.1. Фонд Подарунків Акції (надалі по тексту Правил – «Подарунки Акції») складається з:

Дитячий карнавальний костюм у вигляді квіткових крил (вiкова група вiд 18 місяців) — 3 шт.

Щотижня на сайті https://www.moirebenok.ua в період з 14 листопада по 04 грудня 2016 року будуть розігруватись подарунки в зазначеній кількості:

1 тиждень (з 14 листопада по 20 листопада 2016р.): 1 шт.

2 тиждень (з 21 листопада по 27 листопада 2016р.): 1 шт.

3 тиждень (з 28 листопада по 04 грудня 2016р.): 1 шт.

5.2. Фонд Подарунків Акції обмежений і становить зазначену вище кількість Подарунків Акції. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених цими Правилами. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків Акції, або включити в Фонд Подарунків Акції додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами, або замінити заявлені Подарунки на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

5.3. Усі Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

5.4. Подарунки Акції можуть відрізнятися від зображених на акційних рекламних матеріалах.

5.5. Подарунок Акції не підлягає обміну, грошовий еквівалент Подарунка не видається.

6. Визначення Переможців Акції.

6.1. Переможці Акції (надалі – «Переможці») – це Учасники Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції.

6.2. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання одного із подарунків, найменування яких буде змінюватись щотижня, буде проходити за допомогою незалежного сервісу random.org щодня з моменту початку Акції в період з 09 жовтня по 30 жовтня 2016 року зі списку Учасників Акції, які виконали усі умови цих Правил.

6.3. Підсумки Акції будуть публікуватись 21.11.2016; 28.11.2016; 05.12.2016; о 12 годині з моменту початку Акції на сайті https://www.moirebenok.ua

6.4. Організатор Акції протягом 2-х тижнів зв’яжеться з Переможцями Акції щоб повідомити їх про здобуття перемоги у Акції, підтвердити згоду та можливість отримати належний йому Подарунок, погодить умови і терміни отримання Подарунків за допомогою адрес електронних скриньок, вказаних Учасниками Акції в профілях зареєстрованих користувачів сайтів або за вказаним Учасником Акції контактним номером телефону.

7. Умови отримання Подарунків Акції.

7.1. Умови отримання Подарунку, Учасниками, визначеними згідно п.6 цих Правил: після визначення Учасника, що має право на отримання певного подарунку, представник Організатора повинен зв’язатися з ним відповідно до контактних даних, зазначених у реєстраційній формі Учасника та визначити порядок, дату та умови надання Подарунку.

7.2. У випадку, якщо Переможець Акції не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Подарунку, такий Подарунок Акції вважатиметься не витребуваним Переможцем Акції, і такий Учасник Акції вже не буде вважатися Переможцем й не матиме права претендувати на Подарунок Акції або на одержання від Акції будь-якої компенсації. Акції розпоряджається таким не витребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.

7.3. Передача права на отримання Подарунку Акції третій особі не допускається.

7.4. Правилами Акції не передбачено зберігання не витребуваного подарунку Акції.

7.5. Грошова компенсація будь-якого Подарунку в жодному випадку не видається.

7.6. Будь-який з Переможеців Акції вправі відмовитися від отримання Подарунку. У випадку відмови від отримання Подарунку, Переможець Акції повинен не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підведення підсумків/результатів Акції надати оригінал заяви в письмовій формі про відмову від отримання Подарунку Акції.

7.7. Учасник, котрий був визначений у встановленому цими Правилами порядку Переможцем Акції, але з причини несправності роботи мобільного телефону/електронної пошти або з інших причин, незалежних від Акції та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомленні про умови розіграшу Подарунку Акції протягом 3 (трьох) днів з моменту відповідного визначення такого Переможця Акції, автоматично позбуваються права отримати відповідний Подарунок Акції. В такому випадку, Акції розпоряджається таким невитребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.

7.8. У випадку, якщо Подарунок повернено з причини «відмови від отримання», він не може бути повторно затребуваний Переможцем, який відмовився від його отримання. Претензії щодо не отриманих таких Подарунків не приймаються.

7.9. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунку без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.9.1. якщо Переможця Акції визнано Порушником цих Правил до моменту вручення йому Подарунку;

7.9.2. якщо Переможець Акції у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належного йому Подарунку у будь-який зручний спосіб, з не залежних від Організатора Акції причин;

7.9.3. якщо Переможець Акції не виконає вимог, передбачених у п.п. 7.1. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;

7.9.4. якщо Переможець Акції належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.9.5. якщо Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Подарунку Акції;

7.9.6. у разі надання Переможцем Акції не своїх даних: паспорта громадянина України та/або картки фізичної особи – платника податків, що належать іншій особі;

7.9.7. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Акції;

7.9.8. у разі неналежного виконання умов даних Правил.

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті: https://www.moirebenok.ua

9. Інші умови

9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умов Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.2. Організатор не несе відповідальності за:

— достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо їх персональних даних.

— за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів звязку під час проведення Акції.

— неотримання Учасниками Акції Подарунків з вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Акції неправильної, неповної або не дійсної інформації (зокрема, адреси проживання).

— невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх обовязків, передбачених цими Правилами.

9.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

9.4. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Подарунків передбачених цими Правилами, у разі, коли Учасник Акції, що отримав право на такий Подарунок, не звернувся за Подарунком, а також у разі відсутності Учасника Акції чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання Подарунку впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Акція завершується о 23 годині 59 хвилині 04 грудня 2016 р. Подарунок вручається лише у разі виконання Учасником Акції, що здобув право на отримання Подарунку, усіх вимог, передбачених цими Правилами.

9.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Учасники Акції, що здобули право на отримання Подарунків, не можуть передавати своє право отримати Подарунок третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.8. Фактом участі в цій Акції Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

9.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Наши проекты

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: