Мой ребенок — онлайн журнал для современных родителей Сайт для родителей и будущих мам. У вас есть вопросы о материнстве, воспитании ребенка или подготовке к родам? У нас есть ответы на все! Куча практических советов и отзывов от реальных мам. Что сделать обязательно, а чего лучше не делать – мы подскажем. Мой Ребенок — портал успешных мам в Украине!
UA
RU
[artlabel id="62896"]
Новости

Условия участия в конкурсе детского рисунка «Веселый снеговик»

0
Принимайте участие в новом конкурсе детского рисунка «Веселый снеговик!» на сайте Moirebenok.ua! Офіційні Правила  Конкурсу «Веселы�
Маленькая девочка рисует - фото

Маленькая девочка рисует (фото: Fotolia)

Принимайте участие в новом конкурсе детского рисунка «Веселый снеговик!» на сайте Moirebenok.ua!

Офіційні Правила  Конкурсу «Веселый снеговик»

(надалі – «Правила»)

1. Організатор та Партнер Конкурсу.

1.1.Організатором  Фотоконкурсу «Веселый снеговик»  (надалі – «Конкурс» є Дочірнє підприємство “Бурда-Україна” (код ЄДРПОУ: 24740397, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 29, (надалі – «Організатор», «Виконавець»).


1.2. Партнером  конкурсу «Веселый снеговик» є ТОВ „Натурфарм” (місцезнаходження: 04075,

м. Київ, вул. Лісна, 30-А, Пуща-Водиця  ), (надалі – «Партнер»).

2. Умови проведення Акції.

2.1. Конкурс проводиться на всій території України у глобальній мережі Інтернет на сайті http://moirebenok.ua (далі за текстом — «Сайт»).

2.2. Конкурс проводиться з  «30» січня 2015 року до 23 годин 59 хвилин «28» лютого 2015 року включно (надалі по тексту Правил – «строк проведення Конкурсу» або «тривалість Конкурсу», або «період проведення Конкурсу»).

2.3. Строки проведення Конкурсу та його етапів можуть бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.4. Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Конкурсу не формується з внесків Учасників Конкурсу.

3. Вимоги до учасників Конкурсу.

3.1. В Конкурсi можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, є користувачами Сайту та дійсними або потенційними споживачами товарів ТОВ «Натурфарм» та в період проведення Акції виконали всі правила та умови цього Конкурсу, які викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасники Конкурсу», «Учасник»).

3.2. Учасниками Конкурсу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. Працівники Партнера та Органiзатора Конкурсу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.3. особи, що не є громадянами України;

3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.2.5. особи, що не є користувачами інтернет сайту www. moirebenok.ua (не зареєстровані/авторизовані на сайті).

3.3. Партнер Конкурсу не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Конкурсу.

3.4. Учасники Конкурсу  під час участі в Конкурсуі зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. дотримуватися правил соціальної мережі «Facebook» та «ВКонтакте»;

3.4.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Конкурсу;

3.4.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Конкурсі.

3.5. Беручи участь в Конкурсі, Учасник Конкурсу погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь в Конкурсі, Учасник Конкурсу розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Партнером та Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/ Конкурси Партнера, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Конкурсу тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Партнером Конкурсу особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

3.7. Беручи участь в Конкурсi, кожен Учасник Конкурсу тим самим підтверджує свою згоду на вільне використання Партнером та компаніями, які беруть участь в підготовці та проведенні Конкурсу, наданої ним про себе/свою малолітню дитину інформації, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на вільне використання імені, прізвища, безоплатне використання зображення (фото) Учасника та/або його малолітньої дитини, інтерв’ю або інших даних та матеріалів про нього та/або його малолітню дитину з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, інтрнет виданнях, інтернет сайтах, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником або Партнером Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.8. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Конкурсі, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Конкурсу.

3.9. Учасник Конкурсу, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Конкурсі.

3.10. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Конкурсі, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Конкурсу, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Конкурсу.

3.11. Партнер Конкурсу залишає за собою право відсторонити від участі в Конкурсі Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.12. Учасник Конкурсу, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Конкурсі.

4. Фонд Нагород Конкурсу.

4.1. Фонд Нагород Конкурсу обмежений. Кількість нагород, визначених Партнером, становить 3 шт. Відповідальність Партнера та Органiзатора Конкурсу не виходить за межі вартості та кількості Нагород, передбачених цими Правилами. Партнер та Органiзатор Конкурсу залишає за собою право збільшити загальний Фонд Нагород Конкурсу, або включити в Фонд Нагород Конкурсу додаткові Нагороди, не передбачені цими Правилами, або замінити заявлені Гарантовані Нагороди на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце, Партнер проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

4.2. Усі Нагороди Конкурсу можуть бути отримані Учасниками Конкурсу, що здобули право на отримання таких Нагород, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

4.3. Нагороди Конкурсу можуть відрізнятися від зображених на акційних рекламних матеріалах.

4.4. Нагорода Конкурсу не підлягає обміну, грошовий еквівалент Нагороди не видається.

5. Умови участі в Конкурсі.

5.1.  Учасником Конкурсу є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

5.2. Для участі в Конкурсi Учаснику необхідно:

5.2.1. Ознайомитись з правилами участі в Конкурсі та погодитися з ними;

5.2.2. Зареєструватися/Авторизуватися на Інтернет на сайті www.moirebenok.ua

5.2.3. В період проведення Конкурсу, завантажити на сторiнку конкурса www.moirebenok.ua фото у форматі jpg, jpeg та розміром не більше 2 Мв, яке повинно відповідати тематиці конкурсу «Веселый снеговик».

5.2.4. Намалювати фотографію зображеного снiговика.

5.2.5. Завантажити фото на конкурсну сторiнку на сайтi www.moirebenok.ua

5.3. Кожен Учасник Конкурсу може розмістити не більше 1 (однієї) фотографії, Учасник Конкурсу визначається за даними в реєстраційній формі.

5.4. Забороняється використання чужих фотографій, скопійованих із будь-яких джерел.

5.5. Не допускаються до участі Фотографії, що не відповідають вимогам Конкурсу, а саме вимогам, вказаним у п.5.2. Правил.

5.6. Не допускається розміщення фотографій, де зображено назви компаній/брендів/логотипів/торгових марок/знаків для товарів.

5.7. Всі авторські права на Фотографії повинні належати Учаснику Конкурсу, у випадку виникнення суперечок щодо прав на Фотографії, Учасник Конкурсу бере на себе зобов’язання самостійно вирішувати всі претензії/питання за власний рахунок.

5.8. Партнер/Органiзатор Конкурсу не несуть відповідальності за неможливість Учасника зареєструватися та інше, якщо це трапилось не з вини Партнера/ Органiзатор . Партнер та Органiзатор  Конкурсу не несуть відповідальності за роботу Сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Конкурсі не відбулась або відбулась із запізненням.

5.9.  Беручи участь в Конкурсі та розміщуючи на Сайті Фотографії, у будь-який спосіб, зазначений в п.5.2. Правил, кожен із Учасників підтверджує передачу Партнеру невиключних майнових авторських прав на Фотографії, в обсязі необхідному для подальшого розміщення/оприлюднення та інших дій стосовно фотографій, відповідно до умов даних Правил, у тому числі, але не обмежуючись:

— право на використання Фотографій (повністю чи частково, без обмеження щодо строків та території, в будь-якій формі та будь-яким способом – оприлюднення, публічна демонстрація, показ, розповсюдження будь-яким способом, копіювання, використання в цілях реклами продуктів чи послуг своїх/третіх осіб тощо);

— інші авторські майнові права, встановлені чинним законодавством України та міжнародними договорами, ратифікованими Україною.

При цьому, Учасник передає  Органiзатору Конкурсу всі виключні майнові права, передбачені статтею 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 року зі змінами і доповненнями.

5.10. Фактом завантаження фотографії (далі – «Матеріалу») на сайт wwww.moirebenok.ua  кожен Учасник Конкурсу підтверджує наступне:

— своє авторство на завантажуваний власний Матеріал;

— свою згоду і згоду третіх осіб (якщо такі брали участь в створенні Матеріалу) на розміщення Матеріалу на сайті і на його подальше використання, передбачене даними Правилами;

— наявність прав на Матеріал, що надається, необхідних для його використання способами і на умовах, передбачених даними Правилами;

— свою згоду з тим, що наданий ним Матеріал може бути безоплатно використаний Партнером Конкурсу в цілях, пов’язаних з проведенням Конкурсу, інформуванням про Конкурс, різними видами публікацій в ЗМІ, в т.ч. електронних, спрямованих на просування продукції Партнера Конкурсу;

— свою згоду на безоплатне використання Партнером Конкурсу Матеріалу без обмеження відносно терміну, території і способів використання.

— свою згоду на будь-яке використання Партнером та Органiзатором зображення своєї дитини, яке вміщено в завантаженому Матеріалі.

6. Визначення Переможців Конкурсу.

6.1. Переможці Конкурсу (надалі – «Переможці») – це Учасники Конкурсу, які здобудуть право на отримання Нагороди Конкурсу.

6.2. Визначення Учасників Конкурсу, які здобули право на отримання Нагороди:

6.2.2. Визначення Учасників Конкурсу, які здобули право на отримання Нагороди Заохочень буде проходити «28» лютого 2015 року о 15 год. зі списку Учасників Конкурсу, які виконали усі умови цих Правил: 3 Переможців буде визначено різними методами: перший переможець буде визначений за допомогою сервiсу randome.org; другий переможець — по кiлькостi набраних голосiв шляхом голосування на конкурснiй сторiнцi; третiй переможець буде визначатись компетентним жюрi — редакцiєю сайту www.moirebenok.ua.

6.3. Підсумки Конкурсу будуть опубліковані Органiзатором Конкурсу 10.03.2015 року на сайті www.moirebenok.ua

6.4. Партнер/Органiзатор Конкурсу протягом 2 місяців зв’яжеться з Переможцями Конкурсу щоб повідомити їх Переможцями Конкурсу, підтвердити згоду та можливість отримати належну йому Нагороду, погодить умови і терміни отримання Нагород Конкурсу за допомогою адрес електронних скриньок, вказаних Учасниками Конкурсу в профілях зареєстрованих користувачів сайтів або за вказаним Учасником Конкурсу контактним номером телефону.

7. Умови отримання Нагород Конкурсу.

7.1. Умови отримання Нагород: після визначення експертним журі Призерів, Органiзатор повинен зв’язатися із Призерами відповідно до контактних даних, зазначених у реєстраційній формі Учасників-Призерів та визначити порядок, дату та умови надання Нагород. Замовник компенсує витрати Органiзатора на транспортування Учасника до місця отримання Нагороди.

7.2. Умови отримання Нагороди:

7.2.1.Вручення Нагороди Конкурсу відбувається шляхом доставки (поштової/кур’єрської) за адресою проживання Переможця Конкурсу, що була зазначена Учасником у реєстраційній форміпротягом 10 (десяти) робочих днів з дня узгодження адреси доставки.
7.3. У випадку, якщо Переможець Конкурсу не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Нагороди, така Нагорода Конкурсу вважатиметься не витребуваним Переможцем Конкурсу, і такий Учасник Конкурсу вже не буде вважатися Переможцем й не матиме права претендувати на Нагороду Конкурсу або на одержання від Органiзатор Конкурсу будь-якої компенсації. Органiзатор Конкурсу розпоряджається такою не витребуваною Нагородою Конкурсу на власний розсуд.

7.4. Передача права на отримання Нагороди Конкурсу третій особі не допускається.

7.5. Правилами Конкурсу не передбачено зберігання не витребуваної Нагороди Конкурсу.

7.6. Грошова компенсація будь-якого Заохочення Конкурсу в жодному випадку не видається.

7.7. Переможець Конкурсу вправі відмовитися від отримання Нагороди Конкурсу. У випадку відмови від отримання Нагороди Конкурсу, Переможець Конкурсу повинен не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підведення підсумків/результатів Конкурсу (згідно п.2.1.2. цих Правил) надати Органiзатору Конкурсу оригінал заяви в письмовій формі про відмову від отримання Нагороди Конкурсу.

7.8. Учасник, котрий був визначений у встановленому цими Правилами порядку Переможцем Конкурсу, але з причини несправності роботи мобільного телефону/електронної пошти або з інших причин, незалежних від Органiзатора Конкурсу та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомленні про умови розіграшу Нагороди Конкурсу протягом 3 (трьох) днів з моменту відповідного визначення такого Переможця Конкурсу, автоматично позбуваються права отримати відповідну Нагороду Конкурсу. В такому випадку, Органiзатор Конкурсу розпоряджається такою невитребуваною Нагородою Конкурсу на власний розсуд.

7.9. У випадку, якщо Заохочення повернено з причини «відмови від отримання», воно не може бути повторно затребуване Переможцем, який відмовився від його отримання. Претензії щодо не отриманих таких Заохочень не приймаються.

7.10. Переможець Конкурсу автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення Конкурсу без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.10.1. якщо Переможця Конкурсу визнано Порушником цих Правил до моменту вручення йому Заохочення;

7.10.2. якщо Переможець Конкурсу у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належного йому Заохочення Конкурсу у будь-який зручний спосіб, з не залежних від Партнера Конкурсу причин;

7.10.3. якщо Переможець Конкурсу не виконає вимог, передбачених у п.п.7.1. та 7.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;

7.10.4. якщо Переможець Конкурсу належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.10.5. якщо Переможець Конкурсу заявив про свою відмову від отримання Заохочення Конкурсу;

7.10.6. у разі надання Переможцем Конкурсу не своїх даних: паспорта громадянина України та/або картки фізичної особи – платника податків та/або свідоцтва про народження дитини, що належать іншій особі;

7.10.7. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Конкурсу;

8. Порядок і спосіб інформування про умови Конкурсу

8.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу на Інтернет-сайті www.moirebenok.ua

9. Інші умови

9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Партнером та Органiзатором Конкурсу протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження Партнером та Органiзатором Конкурсу та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умов Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.2. Партнер та Органiзатор не несуть відповідальності за:

— достовірність наданої Учасниками Конкурсу інформації щодо їх персональних даних.

— за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів звязку під час проведення Конкурсу.

— неотримання Учасниками Конкурсу Нагороди з вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Конкурсу неправильної, неповної або не дійсної інформації (зокрема, адреси проживання).

— невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Конкурсу своїх обовязків, передбачених цими Правилами.

9.3. Партнер Конкурсу та Органiзатор не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Партнера Конкурсу обставини.

9.4. Партнер Конкурсу та Органiзатор не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Нагород передбачених п. 6 цих Правил, у разі, коли Учасник Конкурсу, що отримав право на таку Нагороду, не звернувся за Нагородою, а також у разі відсутності Учасника Конкурсу чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання Нагороди впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Конкурс завершується о 23 годині 59 хвилині 28 лютого 2015 р. Нагорода вручається лише у разі виконання Учасником Конкурсу, що здобув право на отримання Нагороди, усіх вимог, передбачених цими Правилами.

9.5. Учасник Конкурсу, приймаючи участь в Конкурсі, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Конкурсу є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Оподаткування Нагороди Конкурсу здійснюється Партнером відповідно до вимог чинного законодавства України. Партнер Конкурсу самостійно проводить нарахування та сплату необхідних податків.

9.8. Учасники Конкурсу, що здобули право на отримання Нагороди, не можуть передавати своє право отримати Нагороду третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.9. Фактом участі в Конкурсi Учасник Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Конкурсу, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Конкурсу несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

9.10. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Партнером Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Партнера Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.11 Органiзатор акції залишає за собою право подальше використовувати фотографії, опубліковані на сайті www.moirebenok.ua

 ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МОЖНО ЗДЕСЬ


Мнение редакции может не совпадать с мнением автора статьи.

Использование фото: П.4 ст.21 ЗУ "Об авторских и смежных правах - "Воспроизведение с целью освещения текущих событий средствами фотографии или кинематографии, публичное сообщение или сообщение произведений, увиденных или услышанных во время таких событий, в объеме, оправданном информационной целью."

Телеграм канал

Понравилась статья? Оцените:
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментарии
  • На сайте
  • Отзывы в Facebook

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Наши проекты